Mustlastants

Tantsude muusika on kaunis, temperamentne, tundeline, kirev mustlasmuusika.
Kasutame tantsuvahenditena suurrätte, tamburiine, ennustame soovijaile tulevikku, tantsime koos peorahvaga…

Mõnikord kisub mustlasmuusika ja -tants juba programmi alguses publiku seast temperamentseid mehi tantsupõrandale, tekivad siin ja praegu, just selle peo ja rahva mustlastantsud:))